Børnehænder i sanden

Forældreråd

Forældrerådet ved FFo Syvstjerne (Lillestjernen og Syvstjerneklubben) ønsker at være i tæt dialog med forældregruppen. Derfor opfordres forældrene til at kontakte et rådsmedlem, hvis der er forslag, spørgsmål, ris eller ros som ønskes drøftet i rådet

Forældrerådets opgaver og arbejdsform.

Forældrerådet vælges og arbejder i henhold til Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes daginstitutioner og fritidshjem. Forældrerådet arbejder i øvrigt i henhold til forretningsorden, som er udarbejdet på grundlag af styrelsesvedtægten og som er vedtaget i Forældrerådet.
Forældrerådet refererer til skolebestyrelsen og indgår i et tæt samarbejde med denne i alle spørgsmål vedr. FFO'en.

Forældrerådet er råd for den samlede institution og har forældre- og personalemedlemmer fra begge afdelinger. Forældrerådets sekretær er FFOleder.

Forældrerådet drøfter de store linier i FFO'en og FFO'ens aktiviteter. Herunder driftbudget, forældreaktiviteter, interne politikker m.m..

Repræsentatnter fra forældrerådet er i dialog med Skolebestyrelsen og kan bringe emner op på SKB´s møder.


Forældrerådet holder normalt seks- til otte møder om året, d.v.s. at der normalt er 1-2 måneder imellem møderne. Der er normalt kun lidt arbejde imellem møderne (hovedsagelig opfølgning og forberedelse), og de opgaver der skal løses, søges fordelt efter tid og forudsætninger.

Valg til forældrerådet foregår på et fælles forældremøde i maj.

 

 


 
Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

Lillestjernens FFO 1

Lillestjernens FFO 1

Lille Værløsevej 91-93
3500 Værløse

Hovednummer: 7235 8000 besvares når kontoret er bemandet

FFOleder Anne Marie Lywood FFO1 7235 8002/ FFO2 7235 7962

amv@furesoe.dk

Daglig koordinator Mette Westerlind 7235 8004

mew1@furesoe.dk 

Indskolingsleder Søren Wadskjær 7235 8009

sfw@furesoe.dk

Micro base  7216 4607
0.-1 kl. base 7216 4608

I kan IKKE ringe til 0-1 kl  basen mellem kl. 8. og skoletids afslutning, da ethvert opkald vil forstyrre undervisningen
lillestjernen@furesoe.dk

Åbningstider:

Skoledage:

Morgenåbning 7.00-8.00
Mandag-torsdag: fra skoletids ophør – 17.00
Fredag dog:  - 16.00

Skolefridage

Mandag-torsdag 7.00-17.00

Fredag 7.00-16.00

Lukkedage i ferieåret 2017/18

Onsdag d. 28. marts 2018 (dagen op til påske)  

(Grundlovsdag, altid lukket, som helligdag)

Lukkedage i ferieåret 2018/19

Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Torsdag den 27. december 2018

Fredag den 28. december 2018

Mandag den 31. december 2018 (6. lukkedag)

Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)

Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

 

Lukkedage ferieåret 2019/20 

Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Fredag den 27. december 2019

Mandag den 30. december 2019

Tirsdag den 31. december 2019 (6. lukkedag)

Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)

 Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

  

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFOér, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreIntra.

I løbet af året kan der blive fastlagt lokale lukkedage, eller dage hvor vi lukker lidt tidligere pga. kursus. Dette vil blive meldt ud i god tid på Iportal samt forældreIntra og i nyhedsbreve.